bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

Decyzje
 Obwieszczenie POŚ. 7624-2/08 z dnia 25.02.2009r. w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2025-02-20   Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:18:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
 Obwieszczenie POŚ. 7624-3/08 z dnia 08.04.2009r. w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2008-04-20   Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:22:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
Obwieszczenie
 Obwieszczenie POŚ. 7624-4/08 z dnia 15.06.2009r. w sprawie wydania decyzji
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:42:33, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
`Decyzja umarząjąca postępowanie
 Decyzja POŚ. 7624-1/09
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 14:18:53 Informację zaktualizowano 2009-06-16 14:27:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
 Obwieszczenie POŚ 7624-1/D/10 z dnia 11.03.10 w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2010-03-11   Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 15:07:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 Decyzja POŚ.604.1.D.2012
Obowiązuje od: 2012-03-01   Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 09:06:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Obwieszczenie POS.604.1.1.D.2012
Obowiązuje od: 2012-10-17   Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 08:48:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Decyzja GKZ.604.1.3.2015.D z dnia 08.03.2016r w sprawie braku potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich – kacznik na działkach 1046, 1047, 1048, 1049/4 w miejscowości Chlewice (obręb Kolonia Chlewice), gm. Moskorzew”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 10:26:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 13:20:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Decyzja o umorzeniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2016-09-27 08:38:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl