bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 14:46:25 Informację zaktualizowano 2016-04-28 15:03:01, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 14:52:58, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2016 roku - korekta
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 13:42:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 13:24:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2017 roku - korekta
Data wprowadzenia informacji 2018-05-15 13:36:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 14:30:30 Informację zaktualizowano 2019-04-17 14:30:53, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2018 roku (korekta)
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 15:01:18 Informację zaktualizowano 2019-06-19 15:03:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-22 12:28:10 Informację zaktualizowano 2020-04-22 12:33:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku (uzupełnienie)
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 16:49:55 Informację zaktualizowano 2020-11-27 16:51:40, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2019 roku (korekta)
Data wprowadzenia informacji 2021-02-01 14:33:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew w 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-04-29 16:21:21 Informację zaktualizowano 2021-04-29 16:22:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl