bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

Firmy odbierające nieczystości ciekłe

INFORMACJA O FIRMACH POZSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORCIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Z TERENU GMINY MOSKORZEW

Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że firmy posiadające zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Moskorzew to:

 

1. P.P.U.H KRZYSIEK, Jarosław Krzysiek, Moskorzew 17a, 29-130 Moskorzew NIP 6562058580 REGON 260223081 tel. 665250543

2. Z.P.H.U. „WELMET”, Zdzisław Zasada, Zawadka 2, 42-446 Irządze NIP 5771010884 REGON 150270602 tel. 603598810
3. WC SERWIS SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
NIP 6482730408 REGON 241628482 tel. 32/278 45 31
4. FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA Kwiecień Barbara, Goleniowy, ul Wyzwolenia 21, 42-445 Szczekociny NIP 6561991267 REGON 383131509 tel. 693667218, 607478272

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-26 14:48:51 Informację zaktualizowano 2019-06-27 11:03:30, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
 Publicznie dostepny wykaz o środowisku .  Obwieszczenia .  Decyzje .  Postanowienia .  Zawiadomienia .  Firmy odbierające odpady komunalne .  Programy i regulaminy .  Firmy odbierające nieczystości ciekłe .  Rejestr działalności regulowanej .  Azbest .  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych .  Poziomy recyklingu .  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK .  Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  PGN .  Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ... . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl