bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Ogłoszenia / obwieszczenia strona główna 

2017 r.
ZAWIADOMIENIE
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 15:00:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - Kielce
Data wprowadzenia informacji 2017-06-20 08:15:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji znak:GKN.IV.6821.1.26.2016
Data wprowadzenia informacji 2017-08-04 10:15:21 Informację zaktualizowano 2017-08-04 10:25:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Starosta Włoszczowski
Decyzja
 Decyzja GKN.6821.1.13.2017 w sprawie uchylenia decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r
Data wprowadzenia informacji 2017-09-22 12:37:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Starosta Włoszczowski
Obwieszczenie
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew od km 165+153 do km 167+565 strona lewa w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego - Moskorzew w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 10:57:33, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wojewoda Świętokrzyski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 15:08:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.07.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak: CK-DK78-MOS-416/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 22.11.2017r. została wydana decyzja Nr 20/17, znak: SPN.III.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:26:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r., z dnia 21.09.2017r. oraz z dnia 23.11.2017r., pisma bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 24.11.2017r. została wydana decyzja Nr 22/17, znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:29:17, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski

Zobacz:
   2008
   2009
   2010
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015r
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl