bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
strona główna 

Wybory samorządowe 2018
 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 15:20:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22
sierpnia 2018 roku - Granice Okręgów Wyborczych
 Granice Okręgów Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 15:12:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2018
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 11:03:03 Informację zaktualizowano 2018-08-27 11:03:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 09:30:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:48:32, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwały nr 4/2018
 Uchwały nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy w Moskorzewie W okręgu wyborczym nr 5.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 15:26:46 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:17:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:49:58 Informację zaktualizowano 2018-09-26 08:37:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 12:08:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Informacja Komisarza Wyborczego
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:07:22 Informację zaktualizowano 2018-09-25 11:07:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwały nr 5/2018
 Uchwała nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:09:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 września 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:25:06 Informację zaktualizowano 2018-09-25 12:17:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku o unieważnieniu rejestracji listy
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:20:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwała nr 6/2018
 O nieprzeprowadzaniu głosowania i obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w okręgu wyborczym nr 5.iernika 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:01:42 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:17:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Uchwała Nr 7/2018
 Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:05:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:11:18 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:16:14, wprowadzający: Krystian Wójcik
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:14:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
z dnia 27 września 2018 r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 12:39:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 11:02:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze w Chlewicach

Obwodowe Komisje Wyborcze w Moskorzewie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Mękarzowie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Tarnawej - Górze

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 09:38:46 Informację zaktualizowano 2018-10-17 09:41:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie
 Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 13:37:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych
 Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 13:41:24, wprowadzający: Krystian Wójcik

W dniu 21.10.2018 (niedziela) Urzędnik Wyborczy


będzie pełnił dyżur w godzinach:


5:30 - 10:00


oraz


21:00 - 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-20 16:41:08 Informację zaktualizowano 2018-10-20 16:43:18, wprowadzający: Krystian Wójcik
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:32:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Protokół z wyborów do Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:42:53 Informację zaktualizowano 2018-10-23 09:43:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl