bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Opinie RIO strona główna 

2018
 Uchwała Nr 143 /2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 12:36:59, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr 144 / 2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na 2019 rok i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 12:38:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Wystąpienie pokontrolne
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 14:54:17 Informację zaktualizowano 2019-06-07 14:54:32, wprowadzający: Krystian Wójcik

Zobacz:
   2018
   2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl