bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2019 r. strona główna 

2019 r.
1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w miejscoowści Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 09:51:49 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:42:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 12:07:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Rozeznanie cenowe: sporządzenie ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o funkcji socjalnej usytuowanego
na działce nr ewid. 11/29 położonej w
miejscowości Moskorzew

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 14:42:39 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:46:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do rozeznania cenowego
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 14:50:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 14:57:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Wykaz osób

Załącznik Nr 4: Powiązania kapitałowe

Załącznik Nr 5: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 14:36:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019

Odpowiedź na pismo

Załącznik 1: Aneks Audytu ZPO Chlewice

Załącznik 2: Aneks Audytu ZPO Moskorzew

Załącznik 3: Audyt ZPO Chlewice

Załącznik 3: Audyt ZPO Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:00:49 Informację zaktualizowano 2019-02-25 14:08:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019 (2)
 Odpowiedź na pismo
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 20:17:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Protokół z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:18:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 14:24:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz osób

Załącznik nr 4: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5: projekt umowy

Audyt ZPO Chlewice

Audyt ZPO Moskorzew

Aneks audytu ZPO Chlewice

Aneks audytu ZPO Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 15:17:52 Informację zaktualizowano 2019-03-04 15:18:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 15:16:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Protokół z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 14:59:18 Informację zaktualizowano 2019-03-12 14:59:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 10:56:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 13:34:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 14:15:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2019 r. na terenie Gminy Moskorzew

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:47:56 Informację zaktualizowano 2019-07-10 18:10:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 12:15:34, wprowadzający: Krystian Wójcik
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac
oczyszczania dwóch studni w miejscowości
Chebdzie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3: Powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 18:49:55, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:15:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
8. Zapytanie oferowe na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew z
pełnieniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:27:01 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:34:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:44:47 Informację zaktualizowano 2019-07-22 08:46:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
9. Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkownego na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:36:42 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:47:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:48:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:47:42 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:55:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 10:52:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
11. Zapytanie ofertowe na "Wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 07:59:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 12:11:59, wprowadzający: Krystian Wójcik
12. Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w
2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 10:23:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 10:34:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
13. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 13:07:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 09:06:20 Informację zaktualizowano 2019-08-05 09:08:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
14. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr: 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 13:16:34 Informację zaktualizowano 2019-07-29 13:20:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 14:59:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
15.Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 12:35:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 14:31:54 Informację zaktualizowano 2019-08-20 14:34:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 14:48:00 Informację zaktualizowano 2019-08-08 14:54:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 10:39:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
17. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 12:45:29 Informację zaktualizowano 2019-08-20 14:34:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 13:45:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
18. Zapytanie ofertowe na: modernizację drogi
dojazdowej do pól w miejscowości Chlewska Wola,
odcinek o długości 970 m

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 10:04:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 14:56:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
19. Zapytanie ofertowe na: dostawę i montaż
wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w
miejscowości Przybyszów

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2: wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4: szczegółowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5: wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 13:00:11 Informację zaktualizowano 2019-08-28 13:00:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 13:41:24 Informację zaktualizowano 2019-08-30 13:55:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Wyjaśnienie do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 13:54:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:29:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
20. Zapytanie ofertowe na: Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg na terenie
Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 16:52:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 14:19:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Przetargi
   Zapytania ofertowe / cenowe
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl