bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2021 r.
Zarządzenie Nr 46/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 08:35:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 45/2021
 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 08:37:45 Informację zaktualizowano 2021-09-06 08:39:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 44/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez Gminę Moskorzew na potrzeby ewidencji księgowej
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:30:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 43/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. obronnych, OC i p.poż.
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:27:40 Informację zaktualizowano 2021-09-02 10:28:20, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 42/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Referacie Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:10:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 41/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:07:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 40/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 09:40:18 Informację zaktualizowano 2021-09-02 10:02:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 39/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 11:58:25 Informację zaktualizowano 2021-08-23 12:15:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 38/2021
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw szczepień oraz utworzenia infolinii
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 15:59:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 37/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 22:41:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 36/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 08:21:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 35/2021
 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-10 15:10:21 Informację zaktualizowano 2021-07-10 15:11:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 34/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-10 15:03:18 Informację zaktualizowano 2021-07-10 15:03:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 33/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 14:15:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 32/2021
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych W Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 10:44:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 31/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-07-05 14:14:14 Informację zaktualizowano 2021-07-05 14:14:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 30/2021
 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach do realizacji projektu organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach
Data wprowadzenia informacji 2021-06-30 10:23:54 Informację zaktualizowano 2021-06-30 10:24:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 29/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2021-06-29 15:48:44 Informację zaktualizowano 2021-06-29 15:49:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 28/2021
 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 15:52:29 Informację zaktualizowano 2021-06-22 15:56:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 15:27:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 13:56:28 Informację zaktualizowano 2021-06-08 14:01:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:17:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:14:37 Informację zaktualizowano 2021-05-04 11:15:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:12:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:09:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2021
 Zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:05:12 Informację zaktualizowano 2021-05-04 11:08:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2021
 Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:19:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie dokonujących czynności kontrolnych

Załączniki do zarządzenia nr 19/2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:13:32, wprowadzający: Krystian Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:12:07 Informację zaktualizowano 2021-04-28 15:12:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2021
 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 12:18:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2021
 Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 15:26:02 Informację zaktualizowano 2021-04-13 10:34:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 15:11:17 Informację zaktualizowano 2021-04-08 15:11:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 12:22:51 Informację zaktualizowano 2021-04-07 12:26:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2021
 Zarządzenie w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 13:52:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia czasu pracy poświęconego na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy Moskorzew zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:34:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2021
 Zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2021-2026.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:31:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:36:01 Informację zaktualizowano 2021-03-17 11:48:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2021
 Zarządzenie w sprawie: w powołania w Urzędzie Gminy W Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:32:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:27:30 Informację zaktualizowano 2021-03-04 13:22:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2021
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Gminy W Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:17:40 Informację zaktualizowano 2021-03-03 10:21:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:13:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2021
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-02-17 08:16:38 Informację zaktualizowano 2021-02-17 08:17:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawow

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:59:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 19:44:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-20 13:54:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 12:08:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009 r. .  2010 r. .  2011r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl