bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2021 r. strona główna 

2021 r.
4. Zapytanie ofertowe na: ,,Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 180 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-07 11:47:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zapytanie ofertowe - zmiana
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 19:19:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 19:20:20 Informację zaktualizowano 2021-09-09 19:20:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 14:21:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na: "Przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2021 r. do 30.06.2022 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-30 14:35:24 Informację zaktualizowano 2021-07-30 14:38:23, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 14:37:50 Informację zaktualizowano 2021-08-23 14:39:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 11:08:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 11:10:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Zapytanie ofertowe na: "Realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2021 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi

Załącznik Nr 4: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 12:44:05 Informację zaktualizowano 2021-07-07 12:44:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-09-01 07:53:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
1. Zapytanie ofertowe na: "Prowadzenie
kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy
Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w
okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

Załącznik nr 3: Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 13:22:56, wprowadzający: Krystian Wójcik

Zmiana załącznika

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-27 14:43:34 Informację zaktualizowano 2021-05-27 14:46:17, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Odpowiedź na pytanie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 10:59:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-06-09 15:07:19 Informację zaktualizowano 2021-06-09 15:10:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Przetargi
   Zapytania ofertowe / cenowe
   Platforma zakupowa
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl