bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Statut Gminy strona główna 

Statut Gminy
 Statut Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:48:13 Informację zaktualizowano 2019-06-07 09:53:47, wprowadzający: Krystian Wójcik
STANOWIENIE PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Przepisy prawa stanowione są:
- z inicjatywy organów gminy;
- jeżeli wynikają z innych przepisów stanowionych przez organy ustawodawcze państwa.
Przepisy stanowione są w formie uchwały Rady Gminy.
Projekt uchwały opracowany i skonsultowany przez Komisje Rady Gminy trafia do radnych Rady Gminy wraz z uzasadnieniem podjęcia, wśród materiałów na sesję. W programie sesji uchwały są uwidocznione w pełnym brzmieniu oraz poddane dyskusji i głosowaniu. Program sesji wraz z jej porządkiem jest wywieszany do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uchwała podjeta przez Radę Gminy a podlegająca publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego jest przesyłana do publikacji w terminie 7 dni od dnia podjęcia i rozplakatowana w formie ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:48:40, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl