bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Uchwały Rady strona główna 

2008r.
 Uchwała Nr XII/50/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. skargi z dnia 29 listopada 2007 r.
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:43:14 Informację zaktualizowano 2017-05-19 08:15:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XII/51/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. ustalenia reg. ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:46:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XII/52/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:48:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/53/2008 Rady gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2008 ws. uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:19:58 Informację zaktualizowano 2008-11-28 14:06:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/54/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę pracowników GOPS w Moskorzewie oraz wartości jednego punktu w złotych
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:33:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/55/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. udzielenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:18:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/56/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. zmienienia uchwały Nr XI/47/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27.12.2007 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Moskorzew w latach 2008-2010
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:25:22 Informację zaktualizowano 2008-11-28 14:29:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/57/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. wystąpienia z wnioskiem o ustalenie herbu Gminy
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:47:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/58/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwietnia 2008 roku ws.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2007 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:53:17 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:46:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/59/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 15:06:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/60/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/55/2008 Rady Gminy Moskorzew z 28.03.2008 roku
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 15:18:16 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/61/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:36:31 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XV/62/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:38:15 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:46:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XV/63/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:39:46 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XV/64/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zatwierdzenia plany odnowy miejscowości Chlewice
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:41:07 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:47:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XV/65/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zatwierdzenia plany odnowy miejscowości Moskorzew
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:42:40 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:47:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVI/66/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-08-12   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:44:51 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:55:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVI/67/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2008 ws. intencji przejęcia w zarząd odcinka drogi relacji Moskorzew - Przybyszów od km 0 + 729 do km 1+294 o długości 0,565 leżącego na terenie Gminy Szczekociny oznaczonego w ewidencji geodezyjnej nr działki 1044, arkusz mapy 1, obręb nr 5 Goleniowy.
Obowiązuje od: 2008-08-12   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:51:17 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:55:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVII/68/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-09-26   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:54:38, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XVII/69/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2008 ws. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody z urzadzeń sieci komunalnej w Gminie Moskorzew
Obowiązuje od: 2008-09-26   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:58:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/70/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 13:48:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XVIII/71/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia GOPS w Moskorzewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 13:57:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:02:01 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:08:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/73/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożariczym
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:06:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/74/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:11:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/75/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do spraw zmian Statutu Gminy
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:16:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/76/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:19:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/77/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:22:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/78/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:26:58 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:38:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/79/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:30:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/80/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy moskorzew na 2009 rok
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:36:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/81/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały o likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi Jędrzejowskiej.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:43:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/82/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/36/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 09 listopada 2007 w zakresie reprezentowania Gminy Moskorzew w Stowarzyszeniu-Lokalna Grupa Działania pod nazwą ,, Region Włoszczowski"
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:48:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/83/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazów wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:51:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/84/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:54:42 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:56:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew

Zobacz:
   2003r.
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   Poprzednie
   tematycznie
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl