Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2008 strona główna 

2008
 Oświadczenie majątkowe po. Dyrektora WCKT Moskorzew - Tomasz Szczechla
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 13:54:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Chlewice - Marek Rak
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 13:57:17 Informację zaktualizowano 2009-06-12 13:58:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie - Andrzej Jaworski
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 14:01:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Moskorzew - Małgorzata Dudek
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 14:16:09, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS W Moskorzewie - Lidia Szymkiewicz
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 14:17:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Oświadczenie majątkowe Skarbnika UG Moskorzew - Danuta Segiet
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 14:20:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Oświadczenie majątkowe Sekretarza UG Moskorzew - Tadeusz Barczyński
Obowiązuje od: 2009-05-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 14:21:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku