Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
° Publicznie dostepny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia
° Decyzje
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
° Postanowienia
° Zawiadomienia
° Firmy odbierające odpady komunalne
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające nieczystości ciekłe
° Rejestr działalności regulowanej
° Azbest
° Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
° Poziomy recyklingu
° Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
° Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° PGN
° Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Decyzje strona główna 

Decyzje
 Obwieszczenie POŚ. 7624-2/08 z dnia 25.02.2009r. w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2025-02-20   Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:18:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
 Obwieszczenie POŚ. 7624-3/08 z dnia 08.04.2009r. w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2008-04-20   Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:22:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
Obwieszczenie
 Obwieszczenie POŚ. 7624-4/08 z dnia 15.06.2009r. w sprawie wydania decyzji
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 13:42:33, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
`Decyzja umarząjąca postępowanie
 Decyzja POŚ. 7624-1/09
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 14:18:53 Informację zaktualizowano 2009-06-16 14:27:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
 Obwieszczenie POŚ 7624-1/D/10 z dnia 11.03.10 w sprawie wydania decyzji
Obowiązuje od: 2010-03-11   Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 15:07:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 Decyzja POŚ.604.1.D.2012
Obowiązuje od: 2012-03-01   Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 09:06:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Obwieszczenie POS.604.1.1.D.2012
Obowiązuje od: 2012-10-17   Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 08:48:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Decyzja GKZ.604.1.3.2015.D z dnia 08.03.2016r w sprawie braku potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich – kacznik na działkach 1046, 1047, 1048, 1049/4 w miejscowości Chlewice (obręb Kolonia Chlewice), gm. Moskorzew”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 10:26:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 13:20:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Decyzja o umorzeniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2016-09-27 08:38:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku