Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
° Publicznie dostepny wykaz o środowisku
- Karty typu A
- Karty typu B
- Karty typu C
- Karty typu D
- Karty typu E
- Karty typu F
- Karty typu G
- Karty typu H
- Karty typu I
° Obwieszczenia
° Decyzje
° Postanowienia
° Zawiadomienia
° Firmy odbierające odpady komunalne
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające nieczystości ciekłe
° Rejestr działalności regulowanej
° Azbest
° Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
° Poziomy recyklingu
° Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
° Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° PGN
° Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Publicznie dostepny wykaz o środowisku > Karty typu B strona główna 

Karty typu B
B-1/08
 B-1/08
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 15:02:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
B-2/08
 B-2/08
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 15:03:38, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
B-3/08
 B-3/08
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 15:04:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
B-1/09
 B-1/09
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 15:04:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Gradzińska Jolanta
 01/B/2010
Obowiązuje od: 2010-03-11   Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 09:32:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
 Karty typu A .  Karty typu B .  Karty typu C .  Karty typu D .  Karty typu E .  Karty typu F .  Karty typu G .  Karty typu H .  Karty typu I . 
wersja do druku