Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 r. strona główna 

2009 r.
Zarządzenie Nr 1/2009
 Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 09.01.2009 w sprawie:powołania w UG Moskorzew Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2009r.
Obowiązuje od: 2009-01-09   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 07:55:24 Informację zaktualizowano 2009-06-18 08:56:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2009
 Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 22.01.2009 w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2009-01-22   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 07:57:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2009
 Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 02.02.2009 w sprawie: wkładu własnego do ,,Realizacji kampani informatyczno-szkolnej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim.
Obowiązuje od: 2009-02-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 08:00:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2009
 Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2003 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05.08.2003 dot. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Obowiązuje od: 2009-02-18   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 08:04:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2009
 Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie:udzielenia Kierownikowi GOPS w Moskorzewie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy.
Obowiązuje od: 2009-02-18   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 08:22:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2009
 Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 10.03.2009 w sprawie:ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-03-10   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 08:45:03 Informację zaktualizowano 2009-06-18 09:58:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2009
 Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia w sprawie:zatwierdzenia układu wykonawczego na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-03-16   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:30:49, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2009
 Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-03-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:10:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2009
 Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 01.04.2009 w sprawie: ustalenia w 2009 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-04-01   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:18:58 Informację zaktualizowano 2009-06-18 10:01:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2009
 Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie:ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-05-14   Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 10:06:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2009
 Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-05-14   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:43:59 Informację zaktualizowano 2009-06-18 10:05:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2009
 Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-04-29   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:51:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2009
 Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 10.06.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-06-10   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:56:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2009
 Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 10/2003 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05.08.2003 r. dot. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Obowiązuje od: 2009-06-22   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 08:59:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2009
 Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 22.06.2009 w sprawie:zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcję ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
Obowiązuje od: 2009-06-22   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 09:02:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2009
 Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-06-25   Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 14:54:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2009
 Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie:powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-06-26   Data wprowadzenia informacji 2009-07-01 14:58:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 18/2009
 Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostki organizacyjnej
Obowiązuje od: 2009-06-26   Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 10:11:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2009
 Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 24.08.2009 w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
Obowiązuje od: 2009-08-24   Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 14:05:24 Informację zaktualizowano 2009-08-24 14:08:52, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2009
 Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 27.08.2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najładniejszą posesję Gminy Moskorzew"
Obowiązuje od: 2009-08-27   Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 08:55:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2009
 Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 09.09.2009 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-09-09   Data wprowadzenia informacji 2009-10-23 13:16:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2009
 Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 15.09.2009 w sprawie:organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
Obowiązuje od: 2009-09-15   Data wprowadzenia informacji 2009-12-01 11:05:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2009
 Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie:przyjęcia projeku budżetu gminy na 2010 rok
Obowiązuje od: 2009-11-13   Data wprowadzenia informacji 2009-12-01 11:11:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2009
 Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 26.11.2009 w sprawie:zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-11-26   Data wprowadzenia informacji 2009-12-01 11:13:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2009
 Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia renamentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2009-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-12-31 09:45:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2009
 Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 30.12.2009 w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w GOK Moskorzew z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2009-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-12-31 09:53:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2009
 
Obowiązuje od: 2009-12-30   Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 13:37:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku