Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 

2009r.
 Uchwała Nr XXI/85/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. ws.uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.
Obowiązuje od: 2009-02-23   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:25:11 Informację zaktualizowano 2009-06-18 12:01:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXI/86/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:uchwalenia budżetu gminy MOSKORZEW na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-02-23   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:08:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXI/87/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.
Obowiązuje od: 2009-02-23   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:49:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXI/88/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę pracowników oświaty nie będących nauczycielami oraz wartość jednego punktu w złotych
Obowiązuje od: 2009-02-23   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:53:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXI/89/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 luty 2009r. w sprawie: określenia zasad przedłużenia na kolejny okres umów, dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczonych do 3 lat.
Obowiązuje od: 2009-02-23   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 11:01:21 Informację zaktualizowano 2009-06-18 12:04:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXII/90/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-03-25   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:03:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXII/91/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-03-25   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:09:25, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXII/92/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Obowiązuje od: 2009-03-25   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 11:34:51 Informację zaktualizowano 2009-06-18 12:07:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXII/93/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Chlewice
Obowiązuje od: 2009-03-25   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 11:39:49 Informację zaktualizowano 2009-06-18 12:11:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Obowiązuje od: 2009-04-28   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 11:44:52 Informację zaktualizowano 2009-06-18 12:14:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIII/95/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2008 rok
Obowiązuje od: 2009-04-28   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:13:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIII/96/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Obowiązuje od: 2009-04-28   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:15:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego
Obowiązuje od: 2009-04-28   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 14:45:53 Informację zaktualizowano 2009-06-19 09:25:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIII/98/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie: rudziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Obowiązuje od: 2009-04-28   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 14:50:37 Informację zaktualizowano 2009-06-19 09:22:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/99/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 08:23:52, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/100/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru, pieczęci Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 08:28:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/101/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Włoszczowa
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 08:31:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/102/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 08:43:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/103/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Moskorzew oraz jednostek organizacyjnych gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 09:28:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/104/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu przeniesienia własności działek nr 383/1, 383/3, 384/1 i 384/3 położonych w obrębie geodezyjnym Moskorzew wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 09:44:09, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIV/105/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwiec 2009 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Obowiązuje od: 2009-06-29   Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 09:47:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXV/106/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Moskorzew do tworzonego Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Rybacka pn.,,Między Nidą a Pilicą'' 2.udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Klimkowi Wójtowi Gminy do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu -Lokalna Grupa Rybacka pn. ,,Między Nidą a Pilicą"
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 09:05:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXV/107/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2009
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 09:10:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVI/108/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-09-29   Data wprowadzenia informacji 2009-10-23 14:25:48 Informację zaktualizowano 2009-10-23 14:26:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVI/109/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009 w sprawie:zmiany uchwały Nr XX/97/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacenia dodatku mieszkaniowego
Obowiązuje od: 2009-09-29   Data wprowadzenia informacji 2009-10-23 14:33:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVII/110/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-10-28   Data wprowadzenia informacji 2009-11-12 09:30:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVII/111/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009 w sprawie:zatwierdzenia Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Moskorzw na lata 2009-2015
Obowiązuje od: 2009-10-28   Data wprowadzenia informacji 2009-11-12 09:35:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVIII/112/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Obowiązuje od: 2009-12-04   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:36:36 Informację zaktualizowano 2009-12-16 10:37:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Obowiązuje od: 2009-12-04   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:42:59 Informację zaktualizowano 2010-02-10 09:12:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVIII/114/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum w Gminie Moskorzew oraz określenie granic obwodów.
Obowiązuje od: 2009-12-04   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:46:30 Informację zaktualizowano 2009-12-16 10:48:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"i zabezpieczenia wkładu własnego.
Obowiązuje od: 2009-12-04   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 10:58:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXVIII/116/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie:przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"i zabezpieczenia wkładu własnego.
Obowiązuje od: 2009-12-04   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:05:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIX/117/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-12-28   Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 12:36:17 Informację zaktualizowano 2010-04-23 13:27:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIX/118/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-12-28   Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 12:40:38, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXIX/119/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2010 rok
Obowiązuje od: 2009-12-28   Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 12:44:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
wersja do druku