Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
- 2023 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2009 strona główna 

2009
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Sekretarza UG Moskorzew -Tadeusz Barczyński
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 13:19:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Kierownika ZEAS w Moskorzewie-Marek Caban
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 13:28:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie -Małgorzata Dudek
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 13:35:34 Informację zaktualizowano 2010-06-02 15:24:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie -Andrzej Jaworski
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 13:40:56 Informację zaktualizowano 2010-06-02 15:25:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach -Marek Rak
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:11:03 Informację zaktualizowano 2010-06-04 10:45:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Skarbnika UG Moskorzew -Danuta Segiet
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:13:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok p.o.Dyrektora WCKT W Moskorzewie -Tomasz Szczechla
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:16:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Kierownika GOPS w Moskorzewie - Lidia Szymkiewicz
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:18:56, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
wersja do druku