Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 r. strona główna 

2010 r.
Zarządzenie Nr 1/2010
 Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 17.03.2010 w sprawie:ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczania wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew.
Obowiązuje od: 2010-03-17   Data wprowadzenia informacji 2010-03-17 09:32:28 Informację zaktualizowano 2010-03-17 09:49:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2010
 Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 17.03.2010 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2010 r.
Obowiązuje od: 2010-03-17   Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 13:53:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2010
 Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-05-31   Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 14:59:36 Informację zaktualizowano 2010-06-01 15:15:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2010
 Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie:powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-06-01   Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 15:10:42 Informację zaktualizowano 2010-06-01 15:17:56, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2010
 Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 02.06.2010 w sprawie:powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych kleskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-06-02   Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 11:23:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2010
 Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 02.06.2010 w sprawie:powołania Zespołu realizującego zadania ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST''
Obowiązuje od: 2010-06-02   Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 09:06:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2010
 Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 11.06.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2010 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 czerwca 2010r.
Obowiązuje od: 2010-06-11   Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 14:48:50 Informację zaktualizowano 2010-06-23 14:49:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2010
 Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:odwołania członka OKW Nr 2 w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2010-06-23   Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 14:52:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2010
 Zarządzenie Nr 09/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:zmian budżetu gminy na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-06-23   Data wprowadzenia informacji 2010-06-25 09:10:46 Informację zaktualizowano 2010-06-25 09:17:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2010
 Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie:powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-06-23   Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 08:53:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2010
 Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 26.07.2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-07-26   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:14:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2010
 Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 09.08.2010 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Obowiązuje od: 2010-08-09   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:20:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2010
 Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 09.08.2010 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Obowiązuje od: 2010-08-09   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:25:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2010
 Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 10.08.2010 w sprawie:upoważnienia P. Marka Raka,Dyrektora ZS w Chlewicach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie przy realizacji projektu pod nazwą ,,Wirtualna Społeczność Szkolna''
Obowiązuje od: 2010-08-10   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:35:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2010
 Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie:powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najładniejszą posesję gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-08-24   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:42:54 Informację zaktualizowano 2010-09-07 09:52:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2010
 Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 24.08.2010 w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.
Obowiązuje od: 2010-08-24   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 09:48:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2010
 Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 20.09.2010 w sprawie:powołania składu osobowego komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2010-09-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:06:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 18/2010
 Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 27.09.2010 w sprawie:powołania składu osobowego komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2010-09-27   Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:24:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2010
 Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie:zmian budżetu gminy za 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-09-30   Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 09:23:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2010
 Zarządzenie Nr20/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie:powołania komisji do odbioru budynku w Mękarzowie dzierżawionego przez Fudację Braci Św.Brata Alberta i przekazania nowemu dzierżawcy- Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Osobą Niepełnosprawnych
Obowiązuje od: 2010-10-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 15:03:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2010
 Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 listopada 2010 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2011-01-03 15:03:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 22/2010
 Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 18 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Moskorzew, gm.Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-11-18   Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 14:33:38 Informację zaktualizowano 2010-12-16 14:36:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 23/2010
 Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 3 grudnia 2010 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia powszechnego Spisu rolnego w 2010 roku
Obowiązuje od: 2010-12-03   Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 14:39:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 24/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 14:43:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 25/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach oraz remont budynku Wiejskiego centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie''
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 14:52:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: w
Zarządzenie Nr 26/2010
 Zarządzenie Nr 24/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-06   Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 15:00:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 27/2010
 Zarządzenie Nr 27/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-31   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:23:00 Informację zaktualizowano 2011-03-16 12:25:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 27a/2010
 Zarządzenie Nr 27a/2010 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-31   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:24:27 Informację zaktualizowano 2011-03-16 12:25:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 28/2010
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: sporządzenia spisu z natury
Obowiązuje od: 2010-12-31   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:30:09, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 29/2010
 Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia renamentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2010-12-31   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:43:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
wersja do druku