Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010r. strona główna 

2010r.
 Uchwała Nr XXX/120/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 13:32:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/121/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie ustalenia szczegółowości budżetu gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 13:38:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/122/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 13:40:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/123/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:33:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/124/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:36:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:42:23 Informację zaktualizowano 2010-03-05 14:51:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/126/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-01-28   Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:47:11 Informację zaktualizowano 2010-03-05 14:52:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/127/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Obowiązuje od: 2010-03-08   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 14:36:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/128/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-03-08   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 14:40:07 Informację zaktualizowano 2010-03-15 15:10:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXX/129/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.
Obowiązuje od: 2010-03-08   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 14:46:07 Informację zaktualizowano 2010-03-15 15:06:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXII/130/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2009 r.
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 10:43:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXII/131/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 10:53:26 Informację zaktualizowano 2010-05-13 10:53:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXII/132/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-17 14:27:38, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 11:07:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXII/134/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego
Obowiązuje od: 2010-04-29   Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 11:21:25 Informację zaktualizowano 2010-07-02 13:53:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-06-24   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 14:00:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXIII/136/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Obowiązuje od: 2010-06-24   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 14:11:00 Informację zaktualizowano 2010-09-06 14:58:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXIV/137/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-08-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 14:42:52, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:przyjęcia herbu,flagi,baneru i pieczęci Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-08-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 14:46:01 Informację zaktualizowano 2010-09-06 14:51:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXV/139/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 01 października 2010 w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Obowiązuje od: 2010-10-01   Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 14:07:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XXXVI/140/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-10-27   Data wprowadzenia informacji 2010-11-10 10:18:31 Informację zaktualizowano 2010-11-10 10:20:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-12-01   Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:20:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-12-01   Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:47:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-12-01   Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:50:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2010-12-01   Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:56:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Obowiązuje od: 2010-12-01   Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 12:03:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 10:48:35 Informację zaktualizowano 2010-12-17 10:55:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 09:48:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 roku.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 09:54:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 15:22:02 Informację zaktualizowano 2010-12-16 15:22:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 09:07:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: przyznania ryczałtu samochodowego dla Wójat Gminy.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 09:38:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-29   Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 12:42:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-12-29   Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:37:45 Informację zaktualizowano 2011-01-11 13:52:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2011 r.
Obowiązuje od: 2010-12-29   Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:41:57 Informację zaktualizowano 2011-01-11 13:54:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku