Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Ogłoszenia / obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komunikaty strona główna 

Komunikaty
Komunikat Nr 1/2010
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że W związku z wejściem w życie z dniem 9 marca 2010 r. przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. , Nr 27, poz.105). rejestracji podlegają:
1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4. gospodarstwa agroturystyczne;
5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
7. sklepy zielarskie;
8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną”.

W w/w przypadkach „podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W/w wnioski o wpis do rejestru zakładów podmioty składają w formie pisemnej do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
W/w podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są obowiązane w okresie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów.
Wnioski nie są wymagane, jeżeli zakłady te zostały już objęte rejestrami zakładów prowadzonymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

Formularz wniosku do pobrania:
 POBIERZ
Data wprowadzenia informacji 2010-03-22 12:38:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
wersja do druku