Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Ogłoszenia / obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wnioski do pobrania strona główna 

Wnioski do pobrania

Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)

DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)

DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)

IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)

IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)

IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Gospodarownaie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY LUB USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek - Azbest

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Sprawy Obywatelskie


Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rejstr działalności regulowanej

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wzór - Oświadczenie

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:42:25 Informację zaktualizowano 2019-08-19 13:43:10, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku