Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011r. strona główna 

2011r.
Zarządzenie Nr 1/2011
 Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 03 stycznia 2011 w sprawie sprawdzenia nieruchomości położonej w Mękarzowie gm.Moskorzew oznaczonej jako działka nr 184/2 w związku zawartą umową dzierżawy z dnia 29.10.2010 r.
Obowiązuje od: 2011-01-03   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:49:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 2/2011
 Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru budynku w Mękarzowie i przekazania nowemu dzierżawcy- Fundacji,,Dom dla Seniora''
Obowiązuje od: 2011-01-12   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 12:53:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 3/2011
 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję Rady Gminy Moskorzew 2010-2014.
Obowiązuje od: 2011-01-20   Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 13:08:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 4/2011
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 02 marca 2011 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2011 r.
Obowiązuje od: 2011-03-02   Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:58:02 Informację zaktualizowano 2011-03-21 15:14:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 5/2011
 Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 marca 2011 w sprawie ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczania wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew .
Obowiązuje od: 2011-03-17   Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 15:03:06 Informację zaktualizowano 2011-03-21 15:16:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 6/2011
 Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-03-17   Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:13:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 7/2011
 Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 25 marca 2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022
Obowiązuje od: 2011-03-25   Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 10:19:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 8/2011
 Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.
Obowiązuje od: 2011-04-19   Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 12:46:49, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 9/2011
 Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 maj 2011 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
Obowiązuje od: 2011-05-20   Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 11:07:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 10/2011
 Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 maj 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-05-30   Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 10:55:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: w
Zarządzenie Nr 11/2011
 Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 07 czerwca 2011 w sprawie powołania Zespołu Samooceny
Obowiązuje od: 2011-06-17   Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:00:32 Informację zaktualizowano 2011-06-17 14:50:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 12/2011
 Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Przebudowa dwóch dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny Moskorzew-Lubachowy-Damiany''
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:46:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 13/2011
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Obowiązuje od: 2011-06-30   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 11:49:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 14/2011
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
Obowiązuje od: 2011-06-30   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:00:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 15/2011
 Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 lipca 2011 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Obowiązuje od: 2011-07-01   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:06:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 16/2011
 Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2011-07-19   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:09:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 17/2011
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011r.
Obowiązuje od: 2011-07-20   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:10:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 18/2011
 Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie odwołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-07-29   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:14:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 19/2011
 Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-07-29   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:17:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 20/2011
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-07-29   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:19:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 21/2011
 Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 lipca 2011 w sprawie powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno- Turystycznego w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-07-29   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 15:27:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 22/2011
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 01 sierpnia 2011 w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw
Obowiązuje od: 2011-08-01   Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 13:32:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 23/2011
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 01 sierpnia 2011 w sprawie spisu z natury w Domu Kultury w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-08-01   Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 13:36:25, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 24/2011
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn.,,Konkurs na najłdniejszą posesję Gminy Moskorzew"
Obowiązuje od: 2011-08-01   Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 13:41:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 25/2011
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 05 września 2011 w sprawie wyznaczenia Owodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-09-05   Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 15:03:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 26/2011
 Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP ogłoszonych na dzień 9 października 2011r.
Obowiązuje od: 2011-09-19   Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 14:15:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 27/2011
 Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-09-30   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:40:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 28/2011
 Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 październik 2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-10-10   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:41:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 29/2011
 Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 października 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Urząd Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2011-10-11   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:43:40 Informację zaktualizowano 2011-12-07 13:51:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 30/2011
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 października 2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej
Obowiązuje od: 2011-10-19   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 13:53:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 31/2011
 Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 listopada 2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2011-11-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:00:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 32/2011
 Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 listopada 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Damiany i Chlewice-Gmina Moskorzew-II etap''
Obowiązuje od: 2011-11-30   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:04:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 33/2011
 Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-12-20   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:09:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 34/2011
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestyczji pn.,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moskorzew.''
Obowiązuje od: 2011-12-28   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:13:25, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 35/2011
 Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia remanentu w kubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:16:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 36/2011
 Zarządzenie wewnętrzne Nr 36/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie: sporządzenia spisu z natury
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:19:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
wersja do druku