Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2011 r. strona główna 

2011 r.
KONKURS Nr 1/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:04:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia szymkiewicz
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:09:04 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:10:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
 Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:14:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
KONKURS Nr 1/2011 WCK-T
 Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:48:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:51:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:54:05 Informację zaktualizowano 2011-04-01 10:08:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
KONKURS Nr 1/2011 GOK
 Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:01:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:03:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:04:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
KONKURS Nr 2/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Obowiązuje od: 2011-05-24   Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 12:35:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
 Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-05-24   Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 12:37:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
wersja do druku