Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2011 r. strona główna 

2011 r.
KONKURS Nr 1/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:04:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia szymkiewicz
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:09:04 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:10:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
 Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-14   Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:14:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
KONKURS Nr 1/2011 WCK-T
 Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:48:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:51:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 08:54:05 Informację zaktualizowano 2011-04-01 10:08:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Tomasz Szczechla
KONKURS Nr 1/2011 GOK
 Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/8 etatu
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:01:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:03:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
 Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora GOK w Moskorzewie z s. w Chlewicach w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu w WCK-T w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-03-28   Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 15:04:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Andrzej Jaworski
KONKURS Nr 2/2011 GOPS
 Kierownik GOPS w Moskorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Obowiązuje od: 2011-05-24   Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 12:35:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
 Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika GOPS w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu w GOPS w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2011-05-24   Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 12:37:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Lidia Szymkiewicz
wersja do druku