Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012 r. strona główna 

2012 r.
 Uchwała Nr XIV/66/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 08:33:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/67/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2012 rok.
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 09:33:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/68/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 08:38:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/69/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 08:44:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/70/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 08:51:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/71/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:03:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/72/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:06:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/73/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach w filię Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie.
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:10:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/74/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 09:18:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/75/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022
Obowiązuje od: 2012-02-28   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 08:39:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/76/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-02-28   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 08:42:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/77/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
Obowiązuje od: 2012-02-28   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 08:44:32, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Obowiązuje od: 2012-03-28   Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 10:52:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/79/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach i placówkach.
Obowiązuje od: 2012-04-25   Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 12:09:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie:wystąpienia Gminy Moskorzew ze Związku Międzygminnego Gazownictwa ,,NIDA'' z siedzibą w Jędrzejowie.
Obowiązuje od: 2012-04-25   Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 12:15:57, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-05-29   Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 11:25:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.
Obowiązuje od: 2012-06-27   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 13:17:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/83/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2011 rok.
Obowiązuje od: 2012-06-27   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 13:20:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/84/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie:wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy MOSKORZEW oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew.
Obowiązuje od: 2012-06-27   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 13:24:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/85/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwiec 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-06-27   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 13:27:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIX/86/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zbadania istnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy
Obowiązuje od: 2012-06-27   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 13:36:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Uchwała Nr XX/87/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nie stwierdzenia przesłanek do wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy.
Obowiązuje od: 2012-09-25   Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 12:47:40, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 Uchwała Nr XX/88/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/68/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.
Obowiązuje od: 2012-09-25   Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 12:52:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XX/89/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-09-25   Data wprowadzenia informacji 2012-10-02 12:55:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Uchwała Nr XXI/90/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:33:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/91/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie skargi z dnia 5 września 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:35:09 Informację zaktualizowano 2017-05-19 09:34:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/92/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie skargi z dnia 12 czerwca 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:38:44 Informację zaktualizowano 2017-05-19 09:36:40, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/93/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego''
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:45:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:50:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Obowiązuje od: 2012-10-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 10:56:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/96/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-11-29   Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 14:47:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/97/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-11-29   Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 14:49:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2012-11-29   Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 14:54:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXII/99/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej w Gminie Moskorzew .
Obowiązuje od: 2012-11-29   Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 15:03:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/100/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-12-11   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:27:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:30:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:32:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:35:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:37:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:42:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/106/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązuje od: 2013-07-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:46:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/107/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Obowiązuje od: 2013-07-01   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:49:49, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
Obowiązuje od: 2012-12-11   Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 13:54:49, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: skargi pana Grzyba Łukasza z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:57:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/110/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:10:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:16:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.-Korekta uchwały
Obowiązuje od: 2013-07-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 16:58:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:28:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Moskorzew.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:34:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:55:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/115/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2022
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 15:59:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/116/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 16:02:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/117/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 16:05:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązuje od: 2013-07-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 16:14:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku