Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 r. strona główna 

2012 r.
Zarządzenie Nr 1/2012
 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2012-01-19   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 09:30:38 Informację zaktualizowano 2012-03-08 11:11:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 2/2012
 Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 23 stycznia2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
Obowiązuje od: 2012-01-23   Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 11:28:50 Informację zaktualizowano 2012-03-21 11:30:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Zarządzenie Nr 3/2012
 Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie: ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 11:18:38, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 4/2012
 Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-02-24   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 11:21:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 5/2012
 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 marca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2012-03-15   Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 09:42:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 6/2012
 Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-03-20   Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 10:34:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 7/2012
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2012-04-10   Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 10:44:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 8/2012
 Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-04-26   Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 14:29:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 9/2012
 Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2012 r.
Obowiązuje od: 2012-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:47:08, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 10/2012
 Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie i dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach.
Obowiązuje od: 2012-06-19   Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 14:35:00 Informację zaktualizowano 2012-06-20 14:36:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 11/2012
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie i Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach.
Obowiązuje od: 2012-07-02   Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 11:45:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 12/2012
 Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-07-17   Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 09:36:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Zarządzenie Nr 13/2012
 Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-08-14   Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 09:47:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 14/2012
 Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Moskorzew pn,,Konkurs na najładniejszą posesję Gminy Moskorzew''
Obowiązuje od: 2012-08-14   Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 08:49:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 15/2012
 Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-09-28   Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 13:29:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 16/2012
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 października 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-12   Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 10:52:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 17/2012
 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 października 2012 w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej.
Obowiązuje od: 2012-10-17   Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 11:00:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 18/2012
 Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 października 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-29   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 08:42:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 19/2012
 Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2012-11-09   Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 09:38:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 20/2012
 Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 r. z załącznikami
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 09:17:17 Informację zaktualizowano 2012-11-19 11:25:58, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Załącznik nr 1
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 11:28:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Załącznik nr 2
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 11:30:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Załącznik nr 3-9
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 11:34:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Załącznik nr 10-11
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 11:36:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Załącznik nr 12-13
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 11:26:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 21/20102
 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przybyszów.
Obowiązuje od: 2012-11-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 09:39:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 22/2012
 Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-11-28   Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 14:36:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 23/2012
 Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Obowiązuje od: 2012-12-03   Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 14:42:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 24/2012
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew do wydzierżawienia.
Obowiązuje od: 2012-12-05   Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 14:45:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 25/2012
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia remanentu w klubokawiarni GOK Moskorzew z/s w Chlewicach
Obowiązuje od: 2012-12-31   Data wprowadzenia informacji 2012-12-31 12:08:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
wersja do druku