Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
° Konsultacje społeczne
° Sprawozdania
° Roczny program współpracy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia strona główna 

Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MOSKORZEW

Stan na dzień 26.10.2018 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

NGO’S działające w obszarze polityki   społecznej

 

1.

„Dom Dla Seniora” (fundacja)

Mękarzów 101

29-130 Moskorzew

NGO’S działające w pozostałych obszarach

 

1.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Chlewice i okolice” w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewicach

Chlewice
ul. 16-go Stycznia 32

29-130 Moskorzew

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Damianach

Damiany 25

29-130 Moskorzew

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwigowie

Jadwigów 13

29-130 Moskorzew

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubachowach

Lubachowy 31

29-130 Moskorzew

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewskiej Woli

Chlewska Wola 46

2-130 Moskorzew

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawej -Górze

Tarnawa Góra 24

29-130 Moskorzew

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mękarzowie

Mękarzów 35

29-130 Moskorzew

10.

Stowarzyszenie Wędkarskie „KARPIK” w Moskorzewie

Moskorzew 96

29-130 Moskorzew

11.

Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”

Moskorzew 97

29-130 Moskorzew

12.

Stowarzyszenie Sympatyków Wędkarstwa i Rekreacji „Źródło Białej Nidy”

Moskorzew 20

29-130 Moskorzew

13.

Niezależny   Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

14.

Stowarzyszenie „Łuk”

Chlewska Wola 36

29-130 Chlewska Wola

 

Wykaz Klubów sportowych z terenu Gminy Moskorzew

Stan na dzień 26.10.2017 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/Telefon

1.

Uczniowski Klub Sportowy "Pilawa" przy Publicznym Gimnazjum w Moskorzewie

Moskorzew

2.

Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"
w Chlewicach

Chlewice

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 14:05:49 Informację zaktualizowano 2018-11-07 14:26:45, wprowadzający: Krystian Wójcik

Zobacz:
 Konsultacje społeczne .  Sprawozdania .  Roczny program współpracy . 
wersja do druku