Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2013 r. strona główna 

2013 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 1/2013
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Moskorzewie.
Obowiązuje od: 2013-01-02   Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 08:59:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 OGŁOSZENIE O ANULOWANIU KONKURSU NR 1/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 14:43:01 Informację zaktualizowano 2013-04-09 14:43:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2/2013
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds.rolnictwa, leśnictwa, gospodarowania mieniem gminnym.
Obowiązuje od: 2013-01-02   Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 09:23:56, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
wersja do druku