Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. strona główna 

2013 r.
 Uchwała Nr XXV/119/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
Obowiązuje od: 2013-01-31   Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 12:48:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXV/120/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:40:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Załącznik nr 1 - DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:42:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:44:44 Informację zaktualizowano 2013-02-13 14:01:57, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Załącznik nr 3-8
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:47:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XXV/121/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2013-01-31   Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:52:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXV/122/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r.
Obowiązuje od: 2013-01-31   Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 13:54:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVII/123/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Obowiązuje od: 2013-03-22   Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 11:02:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVII/124/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Obowiązuje od: 2013-03-22   Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 11:05:56, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVII/125/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-03-22   Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 11:09:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
Obowiązuje od: 2013-04-09   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 14:36:35 Informację zaktualizowano 2013-07-03 14:38:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/127/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-04-09   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 14:48:12 Informację zaktualizowano 2013-07-03 14:48:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/128/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10.12.2010r
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:31:27 Informację zaktualizowano 2013-07-03 14:40:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/129/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:35:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/130/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2012 rok.
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:38:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2031
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:48:09 Informację zaktualizowano 2013-07-03 14:13:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/132/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:50:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.12.2012r
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:54:02 Informację zaktualizowano 2013-07-03 14:14:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/134/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 14:02:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/135/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty kredytu
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 14:04:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/136/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat
Obowiązuje od: 2013-06-27   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 14:08:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery
Obowiązuje od: 2013-09-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 15:23:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/140/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamusa
Obowiązuje od: 2013-09-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 15:25:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/137/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-09-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 15:27:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/138/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie zmiany w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2013-09-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 07:31:56, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-09-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 07:36:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/141/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Wiekiery
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 12:48:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXX/143/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmainy Uchwały Nr. XXXI/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 08:26:30, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXI/142/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 08:30:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/144/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2030
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 12:56:50 Informację zaktualizowano 2013-12-03 13:33:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Wyjaśnienie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:37:37 Informację zaktualizowano 2013-12-03 13:38:52, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/145/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 12:58:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/146/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:00:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/147/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie zmian uchwały Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 roku w sparwie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:02:21 Informację zaktualizowano 2013-12-03 13:05:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/148/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skarg radnego Andrzeja Wiekiery na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:07:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/149/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie skargi Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych "Pokonać bariery" w Zielonkach z dnia 17.09.2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:09:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/150/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z nowym dzierżawcą na okres do dnia 30.06.2016r
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:12:52, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:14:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/152/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:18:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/153/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:20:52, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:26:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXII/155/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 15:19:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXIV/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 15:22:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXII/157/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Moskorzew na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 15:27:09 Informację zaktualizowano 2014-03-03 15:28:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku