Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 r. strona główna 

2013 r.
Zarządzenie Nr 1/2013
 Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
Obowiązuje od: 2013-01-14   Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 11:31:37, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 2/2013
 Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Obowiązuje od: 2013-01-29   Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 08:40:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 3/2013
 Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 08 lutego 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.
Obowiązuje od: 2013-02-08   Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 14:46:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 4/2013
 Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 6 marcz 2013 w sprawie: ogłoszenia kwot stanowiących podstawę naliczenia wysokości świadczeń socjalnych oraz określenia maksymalnych kwot pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Moskorzew.
Obowiązuje od: 2013-03-06   Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:02:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 5/2013
 Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie: powołania składu osobowego komisji przetargowej.
Obowiązuje od: 2013-03-08   Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 09:05:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 6/2013
 Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie anulowania postępowania konkursowego na stanowisko kierownika USC
Obowiązuje od: 2013-03-22   Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 08:33:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 7/2013
 Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do spisania stanu technicznego budynku w Mękarzowie oraz odbioru i przekazania nowemu dzierżawcy.
Obowiązuje od: 2013-03-28   Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 08:41:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 8/2013
 Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Obowiązuje od: 2013-03-29   Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 08:30:36 Informację zaktualizowano 2013-04-05 08:31:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
Zarządzenie Nr 9/2013
 Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-04-10   Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 10:57:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2013
 Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-04-24   Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 11:02:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2013
 Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-04-29   Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 11:03:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2013
 Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Obowiązuje od: 2013-05-15   Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 11:09:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr. 13/2013


 Zarządzenie Nr. 13/2013 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-07 14:00:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 14/2013
 Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 10:50:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2013
 Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 10:52:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2013
 Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Moskorzew i jednostkach organizacyjnych Gminy.
Obowiązuje od: 2013-06-14   Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 13:47:15 Informację zaktualizowano 2013-06-24 13:49:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2013
 Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2013-06-14   Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 11:46:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 18/2013
 Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2013-06-14   Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 11:47:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2013
 Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku"
Obowiązuje od: 2013-06-14   Data wprowadzenia informacji 2013-06-28 09:08:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2013
 Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-06-28   Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 11:14:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2013
 Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-06-28   Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 09:18:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2013
 Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy nr 22/2013 z dnia 8 lipca 2013
Obowiązuje od: 2013-07-08   Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 09:21:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2013
 Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie Regulaninu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-07-08   Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 09:27:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2013
 Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-08-01   Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 09:28:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2013
 Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na "Tradycyjne wypieki Gminy Moskorzew"
Obowiązuje od: 2013-08-05   Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 10:22:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2013
 Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.
Obowiązuje od: 2013-08-08   Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 11:31:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2013
 Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Obowiązuje od: 2013-08-12   Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 11:21:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 28/2013
 Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-08-19   Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 08:48:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 29/2013
 Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 27/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2013r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2013-08-19   Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 08:51:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 30/2013
 Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-08-30   Data wprowadzenia informacji 2013-08-30 14:02:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 31/2013
 Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Obowiązuje od: 2013-09-01   Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 10:05:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 32/2013
 Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-09-09   Data wprowadzenia informacji 2013-09-13 10:06:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na ternie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-09-25   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 08:46:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.
Obowiązuje od: 2013-10-10   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 10:43:42 Informację zaktualizowano 2014-07-28 09:26:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
Obowiązuje od: 2013-10-16   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 08:49:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-10-21   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 08:50:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie inwentaryzacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z/s Chlewicach
Obowiązuje od: 2013-11-04   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 11:21:58 Informację zaktualizowano 2013-11-06 11:26:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 38/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z/s Chlewicach
Obowiązuje od: 2013-11-06   Data wprowadzenia informacji 2013-11-06 11:24:46, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 39/2013

 Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014r.
Obowiązuje od: 2013-11-14   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:28:32 Informację zaktualizowano 2014-01-02 10:30:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 40/2013

 Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-11-18   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:32:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41/2013

 Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 3/05 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 lutego 2005r
Obowiązuje od: 2013-11-25   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:35:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41a/2013

 Zarządzenie nr 41a/2013 w sprawie zmian w regulaminie udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro przez Urząd Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-11-25   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:40:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 42/2013

 Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-12-12   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:42:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 43/2013

 Zarządzenie nr 43/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 10:44:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 44/2013

 Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 10:47:08 Informację zaktualizowano 2014-01-16 10:54:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 45/2013

 Zarządzenie nr 45/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew, jednostkach OSP
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 10:49:33 Informację zaktualizowano 2014-01-16 10:56:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 46/2013

 Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Moskorzew
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 10:51:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 47/2013

 Zarządzenie nr 47/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z/s Chlewice
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-16 10:53:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 48/2013

 Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 09:21:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku