Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
° Podatki i opłaty
° Deklaracje obowiązujące od 2016 roku
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty  > Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r strona główna 

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
 Uchwała Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 12:40:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 12:42:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 12:43:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 12:44:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
Obowiązuje od: 2013-01-01   Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 12:45:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku