Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:13:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Dyrektor ZPO w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe za 2016r. - Maciej Młynarczyk
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:16:44, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Maciej Młynarczyk
Dyrektor ZPO w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe za 2016r. - Jolanta Michalczyk
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:27:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Jolanta Michalczyk
 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora - Mariola Domagała
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:37:19, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Mariola Domagała
Dyrektor WCK-T w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe za 2016r. - Andrzej Jaworski
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 09:41:32, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Andrzej Jaworski
Dyrektor GOK w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe za 2016r. - Grażyna Kudła
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 10:08:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Grażyna Kudła
Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe za 2016r. - Lidia Szymkiewicz
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 10:10:01, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Lidia Szymkiewicz

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku