Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
- 2023 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2013r. strona główna 

2013r.
Dyrektor ZPO w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe za 2012r. - Marek Caban
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 13:47:05 Informację zaktualizowano 2013-07-22 14:18:03, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Dyrektor ZPO w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe za 2012r. - Jolanta Michalczyk
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 13:52:44 Informację zaktualizowano 2013-07-22 14:20:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe za 2012r. - Lidia Szymkiewicz
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 13:59:01 Informację zaktualizowano 2013-07-22 14:22:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Dyrektor WCK-T w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe za 2012r. - Andrzej Jaworski
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 14:01:33 Informację zaktualizowano 2013-07-22 14:24:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Dyrektor GOK w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe za 2012r. - Tomasz Szczechla
Data wprowadzenia informacji 2013-07-24 15:23:09 Informację zaktualizowano 2013-07-24 15:26:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
wersja do druku