Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2014r strona główna 

2014r
Wstąpienie pokontrolne

 Wstąpienie pokontrolne z dnia 3 stycznia 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 09:44:59 Informację zaktualizowano 2014-01-22 09:49:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
Ogłoszenie
 W sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 10:03:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Nabór wniosków
 Ogłoszenia Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
Data wprowadzenia informacji 2014-03-14 09:32:45 Informację zaktualizowano 2014-03-14 09:35:03, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Obwieszczenie
 Obwieszczenie w sparwie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, ....
Data wprowadzenia informacji 2014-04-25 11:51:54 Informację zaktualizowano 2014-04-25 11:53:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie
 W sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 10:27:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 15:02:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 października 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:25:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 października 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 11:26:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 11:56:37 Informację zaktualizowano 2014-10-20 11:57:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 13:16:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 29 października 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 13:19:51 Informację zaktualizowano 2014-10-30 13:21:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 07:35:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Wystąpienie pokontrolne
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, przeprowadziła w okresie od 23 lipca do 29 sierpnia i od 9 do 31 października 2014 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Moskorzew za 2013 rok i inne wybrane okresy.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 14:51:13 Informację zaktualizowano 2014-12-23 15:54:44, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
wersja do druku