Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014r strona główna 

2014r

 Uchwała Nr. XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2028
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:06:43 Informację zaktualizowano 2014-02-06 10:09:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014r - część I
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:18:53 Informację zaktualizowano 2014-02-06 10:20:28, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014r - część II
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:22:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/160/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:29:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/161/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:38:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/162/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finasowego w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:44:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/163/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:48:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy

 Uchwała Nr. XXXIV/164/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 10:52:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/165/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2028
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 09:56:25 Informację zaktualizowano 2014-03-27 09:57:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/166/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 09:59:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/167/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:01:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/168/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:04:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/169/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie skargi mieszkańców wsi Jadwigów na Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:06:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/170/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:08:55 Informację zaktualizowano 2014-03-27 10:10:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:14:52, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXV/172/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew na lata 2013-2032
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 10:16:47 Informację zaktualizowano 2014-05-06 13:03:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVI/173/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 11:47:26 Informację zaktualizowano 2014-06-02 09:09:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zmain w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 11:59:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVI/175/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 12:02:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVII/176/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 08:12:53 Informację zaktualizowano 2014-07-02 08:26:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVII/177/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdamiem z wykonania budżetu za rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 08:17:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVII/178/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 08:22:30, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVII/179/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie przyjęcie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 08:24:07 Informację zaktualizowano 2014-07-02 08:25:56, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 11:40:28 Informację zaktualizowano 2014-09-15 11:43:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVIII/181/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 11:47:48 Informację zaktualizowano 2014-09-15 11:52:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXVIII/182/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 11:49:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXIX/183/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2028
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:12:25 Informację zaktualizowano 2014-09-29 13:30:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie zamian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:14:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmainy Uchwały Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:18:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr. XXXIX/186/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmainy Uchwały Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:21:56 Informację zaktualizowano 2014-09-29 13:31:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIX/187/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie skargi mieszkańców wsi Jadwigów na Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:34:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIX/188/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie skargi na działalność Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 13:36:15 Informację zaktualizowano 2017-05-19 09:30:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXX/190/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r w sparwie zamian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-11-18 12:12:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Uchwała Nr XXXX/189/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-11-18 12:18:44 Informację zaktualizowano 2014-11-18 12:19:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXXI/191/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 Stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 10:51:12 Informację zaktualizowano 2014-11-18 08:29:33, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXXI/192/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 10:52:43 Informację zaktualizowano 2014-11-17 11:07:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXXI/193/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 10:57:53 Informację zaktualizowano 2014-11-17 11:07:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXXI/194/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-17 11:00:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sparwie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:04:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:07:44 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:42:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:09:52 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:42:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania na Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:13:59 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:43:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:18:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/6/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:21:03 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:21:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/7/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:26:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/8/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:34:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:40:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/10/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:51:38 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:57:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/11/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:56:08 Informację zaktualizowano 2015-01-13 10:58:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:01:12 Informację zaktualizowano 2015-01-13 11:03:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:08:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:11:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/15/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:15:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr V/16/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:17:28 Informację zaktualizowano 2015-01-13 11:28:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/17/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:30:49 Informację zaktualizowano 2015-01-13 11:39:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr.VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:32:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:34:28 Informację zaktualizowano 2015-01-13 11:38:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/20/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzania planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:43:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 11:45:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku