Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2014r strona główna 

2014r
Zarządzenie nr 1/2014
 Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 08:23:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 2/2014
 Zarządzenie nr 2 /2014 w sprawie wprowadzenia wspólnego Regulaminu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 13:42:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 3/2014
 Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 13:43:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 4/2014
 Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania dofinansowania na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew na lata 2013- 2032.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 12:53:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 5/2014
 Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 13:04:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 6/2014
 Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 14:34:07 Informację zaktualizowano 2014-04-03 14:37:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 7/2014
 Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 14:35:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 8/2014
 Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 14:37:19 Informację zaktualizowano 2014-04-10 14:48:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 9/2014
 Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 14:38:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 10/2014
 Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 13:16:32 Informację zaktualizowano 2014-04-16 13:33:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 11/2014
 Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 08:59:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 12/2014
 Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 09:07:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 13/2014
 Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 12:57:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 14/2014
 Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborch do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 13:01:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 15/2014
 Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 10:56:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 16/2014
 Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 11:54:30 Informację zaktualizowano 2014-06-17 10:39:38, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 17/2014
 Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 10:21:56 Informację zaktualizowano 2014-06-17 10:29:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 18/2014
 Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 13:21:18 Informację zaktualizowano 2014-07-04 13:50:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 19/2014
 Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-07-08 13:30:05 Informację zaktualizowano 2014-07-17 08:37:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 20/2014
 Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2014-07-15 10:00:38 Informację zaktualizowano 2014-07-17 08:30:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 21/2014
 Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej nr 350037 T relacji Jadwigów od km 0 + 000 do km 1+050 oraz odcinka od km 1+050 do km 1+110
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:57:42 Informację zaktualizowano 2014-08-13 12:15:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 22/2014
 Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-07 07:57:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 23/2014
 Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specyjalnych produkcji rolnej w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie Gminy Moskorzew w roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-07 08:06:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 24/2014
 Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 12:05:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 25/2014
 Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009r
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 12:07:30 Informację zaktualizowano 2014-08-13 12:10:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 26/2014
 Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 11:31:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 27/2014
 Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 10:23:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 28/2014
 Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 11:32:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 29/2014
 Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie wyznaczania obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 12:23:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 30/2014
 Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 09:10:38, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 31/2014
 Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:01:28, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 32/2014
 Zarządzenie nr 320/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:27:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 33/2014

Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

załącznik do Zarządzenia nr 33/2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:32:09 Informację zaktualizowano 2014-10-27 10:47:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 34/2014
 Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu końcowego tę służbę
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 11:06:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 35/2014
 Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawa- Góra”
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 11:07:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 36/2014
 Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 11:11:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 37/2014
 Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 14:48:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 37/2014
 Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 14:49:06 Informację zaktualizowano 2014-12-10 14:50:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 38/2014
 Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 14:55:28 Informację zaktualizowano 2014-12-10 14:56:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 08:20:10 Informację zaktualizowano 2014-12-17 08:21:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 39/2014
 Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 14:34:26 Informację zaktualizowano 2014-12-31 14:38:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 40/2014
 Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2015-01-02 13:29:10 Informację zaktualizowano 2015-01-02 13:30:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41/2014
 Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 08:48:19 Informację zaktualizowano 2015-01-16 08:49:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 42/2014
  Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie powołania komisji do spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 14:53:38, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 43/2014
 Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 14:57:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Zarządzenie nr 44/2014
 Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2008
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 10:00:05 Informację zaktualizowano 2015-02-06 10:00:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku