Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015r strona główna 

2015r
Zarządzenie nr 1/2015
 Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania komisji do spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 10:00:24 Informację zaktualizowano 2015-01-13 13:36:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 2/2015
 Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 13:27:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 3/2015
 Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję Rady Gminy Moskorzew 2014-2018
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 13:34:21 Informację zaktualizowano 2015-01-13 13:36:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 4/2015
 Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 14:14:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 5/2015
 Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie Upoważnienia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 14:16:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 6/2015
 Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie powałania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 14:19:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 7/2015
 Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 14:20:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 8/2015
 Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 15:01:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 9/2015
 Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Moskorzew komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 11:34:39 Informację zaktualizowano 2015-03-18 11:35:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 11/2015
 Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 08:50:55 Informację zaktualizowano 2015-04-08 08:55:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 12/2015
 Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 12:07:13 Informację zaktualizowano 2015-04-21 12:08:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 13/2015
 Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 14:14:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 14/2015
 Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 13:08:20 Informację zaktualizowano 2015-04-30 13:11:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 15/2015
 Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 08:18:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 16/2015
 Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 11:44:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 17/2015
 Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Moskorzew do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w razie wojny
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 15:08:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 18/2015
 Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 10:50:05, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 19/2015
 Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 08:50:02 Informację zaktualizowano 2015-05-27 08:51:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 20/2015
 Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie wprowadzenia procedur przeciwdziałania mobbingowi w Urzedzie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:36:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 21/2015
 Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:39:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 22/2015
 Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie powołania komisji nadzorującej przekazanie dokumentów
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:41:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 23/2015
 Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 12:40:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 24/2015
 Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 14:59:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 25/2015
 Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn" Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie"
Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 11:54:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 26/2015
 Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 08:32:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 27/2015
 Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 11:45:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 28/2015
 Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 09:50:31 Informację zaktualizowano 2015-07-13 09:51:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 29/2015
 Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie powołania Komisji do przygotowania protokołu odbioru końcowego robót - zadania pn" Przebudowa drogi gminnej nr 350010T relacji Przybyszów -Chebdzie"
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 13:54:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 30/2015
 Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali referendalnych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 14:44:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 31/2015
 Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 09:30:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 32/2015
 Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 08:53:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 33/2015
 Zarządzenie nr 33/2015 w srawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 08:48:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 34/2015
 Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-28 08:43:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 35/2015
  Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie unieważnienia postępowania rekrutacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 09:24:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 36/2015
 Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 09:33:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 37/2015
 Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 09:36:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 38/2015
 Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 09:41:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 39/2015
 Zarządzenie Nr 39/2015 w spwie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 13:24:41 Informację zaktualizowano 2015-09-24 13:30:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 40/2015
 Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:35:33 Informację zaktualizowano 2015-10-07 12:47:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41/2015
 Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:40:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 42/2015
 Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:44:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 43/2015
 Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-15 08:23:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 44/2015
 Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 15:10:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 45/2015
 Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie powołania Komisji do przygotowania protokołu odbioru końcowego robót - zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubachowy nr geod. 132, 133"
Data wprowadzenia informacji 2015-11-12 08:09:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 46/2015
  Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Referacie Spraw Obywatelskich oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2015-11-12 11:21:33 Informację zaktualizowano 2015-11-12 11:22:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 47/2015
 Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Moskorzew na lata 2016-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 12:16:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 48/2015
  Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 11:32:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 49/2015
  Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Moskorzew i Urząd Gminy Moskorzew, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-13 20:03:33 Informację zaktualizowano 2015-12-13 20:30:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 50/2015
 Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 08:54:22 Informację zaktualizowano 2015-12-17 08:55:38, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 51/2015
  Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 08:57:32, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 52/2015
 Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 10:56:48 Informację zaktualizowano 2016-01-05 10:59:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 53/2015
 Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 09:25:50 Informację zaktualizowano 2016-01-14 09:35:51, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 54/2015
 Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2016-01-14 09:39:57 Informację zaktualizowano 2016-01-14 09:41:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku