Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2015r strona główna 

2015r
Ogłoszenie o konkursie 1/2015
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 14:19:38 Informację zaktualizowano 2015-02-16 14:24:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 14:17:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2015-07-06 08:40:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 15:12:28 Informację zaktualizowano 2015-09-03 09:30:14, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie unieważnienia postępowania rekrutacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 09:32:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie
  Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:21:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku