Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2015r strona główna 

2015r
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 stycznia 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 13:56:25, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 10:21:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 08:53:54 Informację zaktualizowano 2015-04-08 08:54:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 12:19:09 Informację zaktualizowano 2015-04-21 12:20:46, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 99 w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 09:56:52 Informację zaktualizowano 2015-05-07 10:01:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Uchwała nr 5 z dn. 6.05.2015 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 99 w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 10:04:13, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 11 maja 2015r.w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 10:14:25 Informację zaktualizowano 2015-05-14 10:18:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Okęgowa Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2015 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2015 r
Data wprowadzenia informacji 2015-07-20 12:26:44 Informację zaktualizowano 2015-07-20 12:28:46, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Obwieszczenie z dnia 21 września 2015r.
 Obwieczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 21 września 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 13:55:05 Informację zaktualizowano 2015-09-24 13:56:02, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku