Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 r. strona główna 

2015 r.
 Uchwała Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:17:53 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:48:12, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/23/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:22:41 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:48:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:28:30 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:48:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/25/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/36/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 listopada 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:31:04 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:48:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/106/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:33:28 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:49:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 13:46:54 Informację zaktualizowano 2015-02-04 13:49:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/28/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 08:59:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/29/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:03:11 Informację zaktualizowano 2015-04-02 09:45:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/30/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2015-2020
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:06:16 Informację zaktualizowano 2018-02-07 10:10:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/31/15 Rady Gminy Moskoprzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:28:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:31:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie poboru podatków i opłat, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:35:03, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:38:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie przystąpienia Gminy Moskorzew do Stowarzyszenia Świętokorzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:42:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 09:45:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2018
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 21:34:51 Informację zaktualizowano 2015-06-01 21:36:51, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 21:42:01 Informację zaktualizowano 2015-06-01 21:43:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano pordukcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 21:48:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 21:53:09 Informację zaktualizowano 2015-06-01 21:55:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 21:59:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 22:02:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 22:04:54, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 11:58:59 Informację zaktualizowano 2015-07-03 12:00:08, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 12:05:11, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 12:08:29, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 12:12:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 maja 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 12:23:58, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
  Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 08:41:23, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 09:37:40 Informację zaktualizowano 2015-10-08 09:38:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/51/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 09:45:10 Informację zaktualizowano 2015-10-08 09:45:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/52/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 09:56:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 09:59:12, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/54/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015-2019
Data wprowadzenia informacji 2015-11-05 11:25:18 Informację zaktualizowano 2015-11-05 11:28:19, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-11-05 11:29:56 Informację zaktualizowano 2015-11-05 11:32:24, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIII/56/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie skargi mieszkańca wsi Lubachowy Pana Marka Pustuła na działalność Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2015-11-26 09:12:34 Informację zaktualizowano 2017-05-19 10:10:16, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/57/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 13:46:40 Informację zaktualizowano 2015-12-01 13:51:10, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 13:53:55 Informację zaktualizowano 2015-12-01 13:54:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 13:57:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 14:00:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 14:02:16, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 14:05:40, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/63/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-06 02:50:19 Informację zaktualizowano 2016-01-06 02:52:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/64/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
Data wprowadzenia informacji 2016-01-06 02:56:44 Informację zaktualizowano 2016-01-06 02:57:11, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XV/65/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-06 03:00:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas
wersja do druku