Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2015 r. strona główna 

2015 r.
Od początu roku do dnia 31 stycznia
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:48:24 Informację zaktualizowano 2015-05-28 10:24:13, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:49:49 Informację zaktualizowano 2015-05-28 10:03:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
I Kwartał
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2015 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 14:33:11 Informację zaktualizowano 2015-05-28 09:40:49, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 14:35:26 Informację zaktualizowano 2015-05-28 09:40:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 14:43:24, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 14:51:08, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-05-21 14:53:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
II Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:06:49 Informację zaktualizowano 2015-08-26 08:09:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 10:03:31 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:16:51, wprowadzający: Daniel Gardyjas
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku - Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:10:22 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:18:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 10:05:36 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:18:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:08:47 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:19:05, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:12:14 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:19:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 - Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 08:11:28 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:19:39, wprowadzający: Daniel Gardyjas
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 10:06:38 Informację zaktualizowano 2015-08-27 10:19:29, wprowadzający: Daniel Gardyjas
III Kwartał
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 10:39:31 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:12:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015 - Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 10:45:32 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:14:58, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:29:22 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:31:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:19:39 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:31:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:33:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:35:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2015r - Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:39:20 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:47:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:55:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 11:58:30 Informację zaktualizowano 2015-11-06 11:59:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
  Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału roku 2015 - Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 12:00:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
IV Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:41:30 Informację zaktualizowano 2016-03-17 14:43:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:45:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku - korekta nr 2
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:48:41 Informację zaktualizowano 2016-03-17 14:50:10, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:51:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:53:53 Informację zaktualizowano 2016-03-17 14:55:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:56:58, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 14:58:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 15:00:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 15:12:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-03-17 15:14:47, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
wersja do druku