Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
° Harmonogram
° Cennik
° Deklaracja
° Akty prawa miejscowego
° Regulamin
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarownaie odpadami > Cennik strona główna 

Cennik

CENNIK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  dla nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych  na terenie Gminy Moskorzew (2020 r.)

zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

Miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca

SELEKTYWNY

styczeń 8,76 zł / luty - grudzień 18,00 zł 

PODWYŻSZONA OPŁATA*

styczeń 16,12 zł / luty - grudzień 36,00 zł 

 

*jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ X MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 1 MIESZKAŃCA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca zależnej od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. 

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:

 

I kwartał do dnia 15 marca danego roku

II kwartał do dnia 15 maja danego roku

III kwartał do dnia 15 września danego roku

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku
 

 

Konto bankowe na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Gminy Moskorzew
Moskorzew 42
29-130 Moskorzew

BS Włoszczowa O/Chlewice
91 85250002 0020 0200 0013 0323

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 09:32:04 Informację zaktualizowano 2020-07-22 12:53:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Anna Ziębińska
wersja do druku