Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
° Harmonogram
° Cennik
° Deklaracja
° Akty prawa miejscowego
° Regulamin
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarownaie odpadami > Cennik strona główna 

Cennik

 

CENNIK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Moskorzew

 

zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty:

 

Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca
SELEKTYWNY 5,00 zł
NIESELEKTYWNY 8,00 zł

 

OPŁATA MIESIĘCZNA = LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ X MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA 1 MIESZKAŃCA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moskorzew powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 mieszkańca zależnej od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w okresach kwartalnych:

I kwartał do dnia 15 marca danego roku

II kwartał do dnia 15 maja danego roku

III kwartał do dnia 15 września danego roku

IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Konto Bankowe:          

Urząd Gminy Moskorzew

Moskorzew 42
29-130 Moskorzew

BS Włoszczowa O/Chlewice

91 85250002 0020 0200 0013 0323

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 09:32:04 Informację zaktualizowano 2019-11-18 15:14:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Anna Ziębińska
wersja do druku