Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2015 strona główna 

2015
Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe na prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - Formularz cenowy


Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek organizacyjnych


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii


 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 18:22:04 Informację zaktualizowano 2015-06-19 18:55:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Anna Ziębińska

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 12:19:37 Informację zaktualizowano 2015-07-02 12:28:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa na
remont dróg gminnych

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 16:57:34 Informację zaktualizowano 2015-07-17 07:40:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Anna Ziębińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 13:24:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej
usługi cateringowej podczas Dożynek Gminnych w
dniu 29 sierpnia 2015 r. w Moskorzewie
 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:04:14 Informację zaktualizowano 2015-08-17 15:08:33, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 15:11:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-25 10:54:45 Informację zaktualizowano 2015-08-25 10:56:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zapytanie ofertowe na przewóż dzieci
niepełnosprawnych
 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 12:11:47, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 12:12:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 2 Wzór umowy
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 12:13:38, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 13:31:33, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zapytanie ofertowe na wykonanie najazdowej zatoki
przystankowej przy drodze gminnej Nr 350010 T w
miejscowości Chebdzie

Zapytanie ofertowe


Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 11:50:23 Informację zaktualizowano 2015-09-18 14:25:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 10:19:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zapytanie ofertowe na realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2015r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonywanych usług

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 14:07:36 Informację zaktualizowano 2015-09-24 14:11:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 14:50:29, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zapytanie ofertowe na remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Lubachowy nr geod. 132, 133
 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 15:04:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 15:05:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 15:07:28 Informację zaktualizowano 2015-10-06 15:13:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:10:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego
do Urzędu Gminy w Moskorzewie w sezonie grzewczym
2015/2016
 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:13:33 Informację zaktualizowano 2015-10-13 12:17:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:15:25, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-21 10:55:31 Informację zaktualizowano 2015-10-21 10:56:33, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic
i miejsc publicznych na terenie Gminy Moskorzew
oraz obiektów Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.10.2015.pdf


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.docx


Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.pdf


Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej.pdf


Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 14:42:12 Informację zaktualizowano 2015-12-14 15:02:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zmiana w treści zapytania ofertowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 11:39:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-12-23 11:44:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku