Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta RP 2015 rok
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do PE 2019
° Wybory do Izb Rolnicznych 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
° Wybory do Izb Rolnicznych 2023
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Zarządzenie nr 39/2015
 Zarządzenie Nr 39/2015 w spwie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 13:45:43 Informację zaktualizowano 2015-09-24 13:47:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Obwieszczenie
 Obwieczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 21 września 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 13:52:11, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Informacja
 Informacja - Losowanie osób do Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 14:34:14 Informację zaktualizowano 2015-10-02 14:35:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 40/2015
 Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli od ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:34:17 Informację zaktualizowano 2015-10-08 11:34:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41/2015
  Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:37:13, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 42/2015
 Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-10-08 11:40:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku