Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Zarządzenie nr 1/2016
 Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-05 13:40:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 2/2016
 Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 08:10:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 3/2016
 Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 10:16:55 Informację zaktualizowano 2016-03-14 10:22:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 4/2016
 Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 10:20:12 Informację zaktualizowano 2016-03-14 10:21:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 5/2016
 Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 15:00:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 6/2016
 Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 10:04:10 Informację zaktualizowano 2016-05-12 10:06:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 7/2016
 Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placowek Oswiatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-20 13:20:22, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 8/2016
 Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2016 i 7/2016 Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 09:24:42 Informację zaktualizowano 2016-05-24 09:26:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 9/2016
 Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:01:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 10/2016
 Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Moskorzew: NR 350021T odcinka dl. 230 mb., NR 350004T odcinka dł. 260 mb.”
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 14:47:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 11/2016
 Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 15:30:48 Informację zaktualizowano 2016-07-05 15:32:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 12/2016
 Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy dz. Nr 132 odcinka w km 0+000 - 1+040”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 07:50:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 13/2016
 Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:06:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 14/2016
 Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 października 2013 roku W sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:38:30 Informację zaktualizowano 2016-08-04 09:39:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 15/2016
 Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:43:32 Informację zaktualizowano 2016-08-04 09:48:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 16/2016
 Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:51:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 17/2016
 Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej W przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 08:21:47, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 18/2016
 Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Moskorzew Nr 16/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 13:26:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 19/2016
 Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 13:28:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 20/2016
 Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 10:25:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 21/2016
 Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszów Nr 350045T odcinka w km 0+000 - 0+443”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-13 12:10:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 22/2016
 Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Tarnawa Góra Nr 350018T w km 0+000 - 0+296"
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 15:25:14 Informację zaktualizowano 2016-09-22 15:26:40, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 23/2016
 Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:38:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 24/2016
 Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:40:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 25/2016
 Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2016-10-25 15:36:20 Informację zaktualizowano 2016-10-25 15:38:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 26/2016
 Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Błonie Nr 350012T od km 1+820 do km 2+225”
Data wprowadzenia informacji 2016-10-31 13:26:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 27/2016
 Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Moskorzew, odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny 574"
Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 12:31:26 Informację zaktualizowano 2016-11-10 14:46:25, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 28/2016
 Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Moskorzew na lata 2017-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 14:25:47 Informację zaktualizowano 2016-11-25 11:50:24, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 29/2016
 Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 09:21:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 30/2016
 Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 11:56:37 Informację zaktualizowano 2016-11-25 11:58:04, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 31/2016
 Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 08:53:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 32/2016
 Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:59:04 Informację zaktualizowano 2016-12-01 10:01:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 33/2016
 Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 13:56:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 34/2016
 Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 09:25:09 Informację zaktualizowano 2016-12-08 09:27:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 35/2016
 Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 12:31:42 Informację zaktualizowano 2016-12-21 12:34:10, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 36/2016
 Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 14 maja 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 09:44:26, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 37/2016
 Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 13:52:52, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 38/2016
 Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Moskorzew i jej jednostkach budżetowych.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 13:55:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 39/2016
 Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 13:56:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 40/2016
 Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie spisu z natury GOK w Moskorzewie z/s Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 10:17:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 41/2016
 Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 12:59:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 42/2016
 Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania uszkodzonych, zniszczonych, powstałych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2014
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 13:04:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku