Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2016 r. strona główna 

2016 r.
1. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-04 13:51:03 Informację zaktualizowano 2016-06-29 14:24:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 11:41:40 Informację zaktualizowano 2016-06-29 11:39:13, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
dolomitowego na remont dróg gminnych w 2016 r. na
terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa dolomitowego na remont dróg gminnych w 2016 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 10:50:54 Informację zaktualizowano 2016-06-29 14:25:05, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 14:00:25 Informację zaktualizowano 2016-06-29 11:43:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na pełnieni funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego
 Zapytanie ofertowe na pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Data wprowadzenia informacji 2016-05-18 10:25:06 Informację zaktualizowano 2016-06-29 14:25:23, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2016-05-18 10:27:26 Informację zaktualizowano 2016-06-29 11:46:18, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 11:09:42 Informację zaktualizowano 2016-06-29 11:47:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 11:49:03 Informację zaktualizowano 2016-06-29 14:25:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:39:40, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
5. Zapytanie ofertow na przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przewóz dzieci niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm. Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-02 11:04:03 Informację zaktualizowano 2016-08-12 13:57:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 12:01:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6. Zapytanie ofertowe na realizację Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2016 r.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w 2016 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-02 10:54:34 Informację zaktualizowano 2016-08-12 13:52:15, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 13:31:11 Informację zaktualizowano 2016-08-12 13:32:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
7. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Moskorzew,
odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny
574

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moskorzew, odcinek o długości 490 m, działka nr geodezyjny 574

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Zalacznik nr 3 Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 15:06:42 Informację zaktualizowano 2016-09-22 15:20:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 11:45:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
8. Zapytanie ofertowe na dostawę miału
węglowego do Urzędu Gminy w Moskorzewie w
sezonie grzewczym 2016/2017
 Zapytanie ofertowe na dostawę miału węglowego do Urzędu Gminy w Moskorzewie w sezonie grzewczym 2016/2017
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 13:36:37 Informację zaktualizowano 2016-10-18 13:47:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 13:46:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-10-31 13:34:25 Informację zaktualizowano 2016-10-31 13:35:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
9. Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.9.2016

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia.

Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 12:57:23 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:51:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 13:03:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku