Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013 r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Radni > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 12:10:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Przewodniczący Rady Gminy
 Włodzimierz Kozłowski - Przewodniczący Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 12:14:05, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Radni:
 Andrzej Wiekiera - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:13:00, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Grażyna Wójcik - Radna Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:15:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Jacek Bryła - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:17:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Jacek Sobala - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:18:22, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Justyna Całka - Radna Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:19:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Lena Nowak - Radna Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:20:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Łukasz Grzyb - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:21:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Małgorzata Łaskawiec - Radna Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:22:56, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Rafał Grochowina - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:24:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Sebastian Kosowski - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:26:17, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Sebastian Lech - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:28:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Sławomir Furmański - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:29:05, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Sylwester Szewczyk - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:30:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Zenon Zagórski - Radny Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 14:31:57, wprowadzający: Daniel Gardyjas

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku