Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Ogłoszenie o konkursie 1/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 11:31:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Skład osobowy Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2016-05-20 13:23:49, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2016 i 7/2016 Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 12:09:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:17:32 Informację zaktualizowano 2016-07-14 13:18:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 2/2016
  Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:14:20 Informację zaktualizowano 2016-07-14 13:17:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Skład osobowy Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 08:26:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 11:35:51, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:05:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 3/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 14:11:58 Informację zaktualizowano 2016-10-21 15:04:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 09:10:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:07:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 4/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:07:00, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2017-01-13 14:08:05 Informację zaktualizowano 2017-01-13 14:08:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 5/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 13:58:16 Informację zaktualizowano 2016-11-02 14:04:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 13:59:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie 6/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 15:12:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 15:14:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:15:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie 7/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:17:28, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:18:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 10:38:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku