Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Ogłoszenie o konkursie 1/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 11:31:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Skład osobowy Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2016-05-20 13:23:49, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2016 i 7/2016 Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 12:09:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:17:32 Informację zaktualizowano 2016-07-14 13:18:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 2/2016
  Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-14 13:14:20 Informację zaktualizowano 2016-07-14 13:17:21, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Skład osobowy Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 08:26:50, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-09-02 11:35:51, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:05:43, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 3/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 14:11:58 Informację zaktualizowano 2016-10-21 15:04:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 09:07:46 Informację zaktualizowano 2016-11-17 09:32:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 09:10:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
--------------------------------------------------
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:07:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas
Ogłoszenie o konkursie 4/2016

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-21 15:07:00, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 14:13:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2017-01-13 14:08:05 Informację zaktualizowano 2017-01-13 14:08:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 5/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 13:58:16 Informację zaktualizowano 2016-11-02 14:04:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 13:59:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 14:51:30, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 6/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 15:12:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 15:14:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:15:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie 7/2016
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:17:28, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 14:18:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 10:38:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku