Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Od początu roku do dnia 31 stycznia
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:15:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 stycznia roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:17:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
I Kwartał
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:19:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 marca roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:27:52, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:29:24, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:31:38, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 10:34:45, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
II Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2016 - Korekta nr 1

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 - Korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 09:24:18 Informację zaktualizowano 2016-09-23 09:28:54, wprowadzający: Daniel Gardyjas
III Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2016 - Korekta nr 2

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2016r.

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca III kwartału 2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 09:26:49 Informację zaktualizowano 2016-11-17 11:24:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas
IV Kwartał

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - korekta nr 1

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 - korekta nr 1

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2016 r. - korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. - korekta nr 1

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 11:04:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Urszula Caban
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 08:37:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Uchwała nr 40/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 08:42:10, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
wersja do druku