Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
° Podatki i opłaty
° Deklaracje obowiązujące od 2016 roku
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty  > Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r. strona główna 

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
 Uchwała Nr XIV/58/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 11:03:13 Informację zaktualizowano 2016-02-19 11:03:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/59/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 11:05:10 Informację zaktualizowano 2016-02-19 11:05:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 11:06:25 Informację zaktualizowano 2016-02-19 11:06:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 10:59:48 Informację zaktualizowano 2016-02-19 11:01:56, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku