Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 r. strona główna 

2017 r.
 Uchwała Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-17 10:07:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXV/110/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-02-17 10:10:32, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/111/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:00:13 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:41:54, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/112/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:21:25 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/113/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/109/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 lutego 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:28:20 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:12, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/114/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:31:03 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:20, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/115/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moskorzew na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:37:42 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/116/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:41:47 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:37, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/117/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 10:51:44 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:47, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVI/118/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-31 11:01:08 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:42:56, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVII/119/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 14:37:48 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:41:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Uchwała Nr XXVII/120/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 14:44:32 Informację zaktualizowano 2017-04-28 14:46:06, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 10:36:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Uchwała Nr XXVIII/122/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 11:58:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/123/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:01:07 Informację zaktualizowano 2017-07-11 12:02:28, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/124/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytulu wykonania budżetu za 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:03:21 Informację zaktualizowano 2017-07-11 12:03:57, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/125/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:05:47 Informację zaktualizowano 2017-12-06 14:22:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:07:40 Informację zaktualizowano 2017-07-11 12:11:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/127/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Moskorzew do Projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:09:31, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXIX/128/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 15:01:58 Informację zaktualizowano 2017-10-16 15:03:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała NR XXIX/129/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 października 2017r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 15:11:20, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr XXIX/130/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 06.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/1 15/ 1 7 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdornnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 08:08:26 Informację zaktualizowano 2017-10-17 08:11:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr XXX/131/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2028

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 11:45:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA NR XXX/132/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 11:58:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA NR XXX/133/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 12:12:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 12:27:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA NR XXX/135/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 12:35:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXX/136/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 13:09:54 Informację zaktualizowano 2017-11-20 13:10:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXX/137/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 13:39:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXX/138/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie użytków ekologicznych
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 13:50:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXX/139/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Moskorzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:00:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXX/140/17 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chlewicach W ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:09:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXX/141 /2017 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 10 listopada 2017 roku W sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Chlewice
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 14:19:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy

Uchwała Nr XXXI/142/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2028

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 14:15:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 15:02:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/144/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 08:40:23 Informację zaktualizowano 2018-01-16 08:40:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/145/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 09:14:30 Informację zaktualizowano 2018-01-16 09:14:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/146/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 09:31:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXXI/147/2017 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 09:40:24 Informację zaktualizowano 2018-01-16 09:41:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXI/148/2017 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 roku W sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 10:41:14 Informację zaktualizowano 2018-01-16 10:42:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku